De historie

De historie

Van tekening tot restauratie

Een directie sleepboot met een mooie loopbaan

De BIA is door scheepswerf Schouten te Muiden vervaardigd in 1922. In de meetbrief is als eerste inschrijving vermeld, 11 mei 1922. Van 1922 tot 1 juli 1984 functioneerde de BIA als sleepassistent en personeelsveer voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij, het latere Shell. Er was een vergunning voor 133 opvarenden! 50  man in de salon en de rest aan dek.

De Bia heeft duizenden werknemers overgevaren en kent vele verhalen en herinneringen. Opvarenden moesten bijvoorbeeld opletten om op tijd de voeten in de lucht te doen wanneer de golfslag van kruisende vaart door de gangboorden spoelde. Vooral nieuwe werknemers en sollicitanten stapten nogal eens met natte voeten van boord. De BIA voer van het Centraal Station over het IJ naar het Research Lab van Shell.

Vroeger bestond er geen flexwerken. Het overzetten gebeurde op vaste tijden. Tussen de ochtend en de avondvaarten bracht de BIA olievaten rond in Amsterdam en verleende het sleepassistentie. Tijdens de 2e wereldoorlog is de Bia ook ingezet om een bak te slepen en voedsel te vervoeren vanuit Noord Holland naar Amsterdam voor de hongerende stadsbevolking.

Van beroeps- naar pleziervaart

In 1953 is de BIA grondig gerenoveerd, er is een andere motor in gezet en zijn de dekken deels vervangen. In 1984 is de BIA uit de vaart gehaald.

Na de beroepsperiode is de BIA, in fasen, geheel gerestaureerd met als doel deze in originele staat terug te brengen zoals de boot voor Shell gevaren heeft. Het interieur wordt geschikt gemaakt voor lange reizen. Oorspronkelijk waren de binnenruimten alleen voorzien van een vloer en langs de wanden sobere banken.

In 2016 is de restauratie nagenoeg afgerond. De buitenbanken zijn terug en de motorkamer is aangepakt. de kleuren zijn, op advies van de laatste beroepsschipper, Jan Post, teruggebracht naar die van de jaren 50-80. Typerend is het Resedagroen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam.

Aan het roer

Op de BIA heben diverse schippers gevaren en nog veel meer mensen het vak van knecht, matroos en stuurman geleerd.

Schippers

  1. 1922 - 1949 Willem Los (27 jaar schipper)
  2. Gerrit de Groot (broers)
  3. Wout de Groot (broers)
  4. Frans Kramers
  5. Cees Nibbering
  6. Gerrit van de Zande
  7. Jan Post
  8. P. Geijsel, vanaf nu is de BIA in particuliere handen
  9. N.A. Eickhof
  10. Hamp en Judith Harmsen

Vanaf maart 2015 is Ruud Muis eigenaar van de BIA.

En dan op reis

Na restauratie een mooie reis door Hollands landschap